ΜΟΔΑ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Ο ΟΙΚΟΣ JO MALONE LONDON ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ...
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κωδικός
9461
Φωτογραφίες
57
ελεύθερο

Ο ΟΙΚΟΣ JO MALONE LONDON ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ

Κωδικός
286971
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Κωνσταντίνα Σωτήρχου, Marketing Manager Balkans, Παύλος Χάππιλος, Mάρθα Θεοδώρου, Brand General Manager Balkans, Ευριπίδης Γουργουλίδης
 
Κωδικός
286972
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Δημήτρης Τσακούμης, Κωνσταντίνα Σωτήρχου Marketing Manager Balkans, Mάρθα Θεοδώρου, Brand General Manager Balkans, Ευριπίδης Γουργουλίδης Corporate & Brand Communications Manager, Balkans
 
Κωδικός
286978
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Βασιλική Παπαγεωργίου και Ευριπίδης Γουργουλίδης Corporate & Brand Communications Manager, Balkans
Κωδικός
286973
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Παύλος Χάππιλος
 
Κωδικός
286974
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Δημήτρης Τσακούμης
 
Κωδικός
286975
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Λήδα Κοτταροπούλου και Ροζίνα Κουρή
Κωδικός
286976
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Παύλος Χάππιλος
 
Κωδικός
286979
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Βασιλική Παπαγεωργίου
 
Κωδικός
286980
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Ροζίνα Κουρή
Κωδικός
286981
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Πάττια Ιορδανίδου
 
Κωδικός
286982
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Φαίη Μπέη, Γιώργος Πράσινος
 
Κωδικός
286983
JO MALONE LONDON xmas PRESS EVENT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ AMALIAS 36 Φαίη Μπέη, Γιώργος Πράσινος
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κλείσε το Menu
Φωτογραφίες
Θέματα
Ανάζήτηση