ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΠΟΝΟΜΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΕΑΝΔ - Η καμπάνια «Ζω τη ζωή μ’ ένα τραγούδι!» ανοίγει...
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κωδικός
9428
Φωτογραφίες
4
ελεύθερο

ΠΕΑΝΔ - Η καμπάνια «Ζω τη ζωή μ’ ένα τραγούδι!» ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα για τον Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Κωδικός
285352
Π.Ε.Α.Ν.Δ. (ΠΕΑΝΔ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΨΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.: Νικόλας Νικολαΐδης, Ερευνητής, Χρήστος Μπαρτσόκας, Επίτιμος Πρόεδρος Π.Ε.Α.Ν.Δ, Ομότιμος, Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, Θάνος...
 
Κωδικός
285353
Π.Ε.Α.Ν.Δ. (ΠΕΑΝΔ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΠΟΝΟΜΗ Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.: Νικόλας Νικολαΐδης, Ερευνητής, Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, Σοφία Μανέα, Πρόεδρος Π.Ε.Α.Ν.Δ.
 
Κωδικός
285354
Π.Ε.Α.Ν.Δ. (ΠΕΑΝΔ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΠΟΝΟΜΗ Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ. Γιώργος Στεργίου, Ερευνητής, Μελίνα Ασλανίδου, Ερμηνεύτρια τραγουδιού «Ζω τη Ζωή», Θάνος Παπανικολάου, Στιχουργός τραγουδιού «Ζω τη Ζωή», Σοφία Μανέα, Πρόεδρος Π.Ε.Α.Ν.Δ., Ηλίας Μπενέτος,...
Κωδικός
285355
Π.Ε.Α.Ν.Δ. (ΠΕΑΝΔ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΠΟΝΟΜΗ Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.: Γιώργος Στεργίου, Ερευνητής, Μελίνα Ασλανίδου, Ερμηνεύτρια τραγουδιού «Ζω τη Ζωή», Σοφία Μανέα, Πρόεδρος Π.Ε.Α.Ν.Δ., Νικόλας Νικολαΐδης, Ερευνητής.
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κλείσε το Menu
Φωτογραφίες
Θέματα
Ανάζήτηση