ΜΟΔΑ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Ο ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ...
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κωδικός
9413
Φωτογραφίες
44
ελεύθερο

Ο ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ UNCUT GEM

Κωδικός
284890
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΟΙ
 
Κωδικός
284933
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Το νέο άρωμα του οίκου, Uncut Gem
 
Κωδικός
284898
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY Αγγελική Κρητικού, Perfume Ambassador, Ελίζα Προβολισιάνου, Education Manager Balkans, Δημήτρης Γιαχουντής, Perfume Ambassador
Κωδικός
284899
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY Κωνσταντίνα Σωτήρχου, Marketing Manager Balkans, Δημήτρης Γιαχουντής, Perfume Ambassador, Μάρθα Θεοδώρου, Brand General Manager Balkans, Αγγελική Κρητικού, Perfume Ambassador, Ελίζα Προβολισιάνου, Education Manager...
 
Κωδικός
284900
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY Δημήτρης Γιαχουντής, Perfume Ambassador
 
Κωδικός
284891
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΟΙ
Κωδικός
284892
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
 
Κωδικός
284893
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΟΙ
 
Κωδικός
284894
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΟΙ
Κωδικός
284895
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
 
Κωδικός
284896
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΟΙ
 
Κωδικός
284897
ΟΙΚΟΣ EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΩΜΑ "UNCUT GEM" HOTEL SAY ΑΠΟΨΗ ΧΩΡΟΙ
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κλείσε το Menu
Φωτογραφίες
Θέματα
Ανάζήτηση