ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΤΑΞΙΔΙ Επίσκεψη βασιλικού ζεύγους Βελγίου στο Μουσείο Ακρόπολης
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κωδικός
9298
Φωτογραφίες
10
ελεύθερο

Επίσκεψη βασιλικού ζεύγους Βελγίου στο Μουσείο Ακρόπολης

Κωδικός
280071
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
 
Κωδικός
280072
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
 
Κωδικός
280073
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
Κωδικός
280074
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
 
Κωδικός
280075
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
 
Κωδικός
280076
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
Κωδικός
280077
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
 
Κωδικός
280078
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
 
Κωδικός
280079
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, ξενάγησε το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στις συλλογές του Μουσείου την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσία της Α.Ε. της...
Κωδικός
280080
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κλείσε το Menu
Φωτογραφίες
Θέματα
Ανάζήτηση