ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΠΟΝΟΜΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Χρήστος Κίττας, Χρήστος Ζερεφός...
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κωδικός
9202
Φωτογραφίες
11
ελεύθερο

Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Χρήστος Κίττας, Χρήστος Ζερεφός και Δημήτριος Νικολάου ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα στις "Ημέρες Περικλέους 2021

Κωδικός
276207
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιμή Ρουφογάλη
 
Κωδικός
276208
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
 
Κωδικός
276209
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021"
Κωδικός
276210
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιμή Ρουφογάλη
 
Κωδικός
276211
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
 
Κωδικός
276212
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
Κωδικός
276213
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" ΑΠΟΨΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
 
Κωδικός
276214
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" η Ιστορικός-Αθηναιογράφος Άρτεμις Σκουμπορδή
 
Κωδικός
276215
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" Δημήτριος Νικολάου, τ. Δήμαρχο Χολαργού
Κωδικός
276216
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" Χρήστος Ζερεφός, Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, Επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών
 
Κωδικός
276217
ΔΗΜΟΣ Παπάγου-Χολαργού ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ημέρες Περικλέους 2021" Χρήστος Κίττας, Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κλείσε το Menu
Φωτογραφίες
Θέματα
Ανάζήτηση