ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΤΑΞΙΔΙ ΔΩΡΕΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κωδικός
9183
Φωτογραφίες
7
ελεύθερο

ΔΩΡΕΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Κωδικός
275365
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ Βουλή Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Αννίτα Δημητρίου
 
Κωδικός
275366
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ Βουλή Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Μανώλης Παπασάββας, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Αννίτα Δημητρίου
 
Κωδικός
275363
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ Βουλή Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Αννίτα Δημητρίου
Κωδικός
275364
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ Βουλή Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Κυριάκος Κενεβέζος, Αννίτα Δημητρίου, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
 
Κωδικός
275367
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ Βουλή Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Αννίτα Δημητρίου
 
Κωδικός
275368
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ Βουλή Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Αννίτα Δημητρίου
Κωδικός
275369
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ Βουλή Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κλείσε το Menu
Φωτογραφίες
Θέματα
Ανάζήτηση