ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΑΛΕΞΗ - ΟΜΙΛΙΑ Κοπή πίτας ΣΦΕΕ: Ώρα να αλλάξουμε σελίδα!
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κωδικός
8980
Φωτογραφίες
4
ελεύθερο

Κοπή πίτας ΣΦΕΕ: Ώρα να αλλάξουμε σελίδα!

Κωδικός
269221
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑ 2020 HILTON Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου
 
Κωδικός
269222
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑ 2020 HILTON Ο Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας
 
Κωδικός
269223
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑ 2020 HILTON Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κόβουν την πίτα
Κωδικός
269224
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑ 2020 HILTON Ο Υπουργός Υγείας με τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Δελτίο Τύπου
Κλείσε το Menu
Φωτογραφίες
Θέματα
Ανάζήτηση